Press "Enter" to skip to content

Krijg grip op uw toekomst met een financiële planning

Hoe ziet mijn oude dag er straks uit? Heb ik dan genoeg vermogen om van te leven? En wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt raak, overlijd, of ga scheiden? Vragen waar jij als ondernemer misschien niet (graag) over nadenkt. Maar die wel belangrijk zijn. Het specialistische team van accon■avm regio Eindhoven staat voor je klaar om met jou te kijken naar je financiële planning. We spreken met Manager Belastingadvies Willem Vennix.

Regisseursrol

Willem is manager van het adviesteam in Veldhoven. “Ik ben een fiscalist met een voorliefde voor financiële planning. Een financieel planner heeft een soort regisseursrol. Ik bespreek een bepaald scenario met de klant en schakel op basis daarvan een jurist, accountant, beleggingsadviseur of notaris in. Ik zorg dat de afspraken worden nagekomen en voer de regie op het plan. Dat plan verandert regelmatig, omdat de situatie of wetgeving verandert. Anticiperen en aanpassen zijn uiterst belangrijk.”

Voorkom verrassingen

Willem: “Het valt me op dat veel ondernemers niet erg nadenken over de toekomst. Logisch, je bent druk met ondernemen en verwacht niet dat jou of je partner iets ernstigs overkomt. Toch zou ik iedere ondernemer willen adviseren om hier wel bij stil te staan. Nadenken over je toekomstige financiële situatie is niet alleen voor 50-plussers. Het geeft je veel financiële zekerheid.

Praktijkvoorbeeld

“Zo begeleidde ik onlangs een ondernemersechtpaar uit Eindhoven. Ze hebben een retailbedrijf van behoorlijke omvang dat goed liep, maar dat wordt steeds minder. Ze vroegen zich af wat het hen zou kosten als ze nú zouden stoppen. Het bleek dat veel van het opgebouwde vermogen verloren zou gaan. Een relatief nieuwe wet verplicht de werkgever om dan een transitievergoeding te betalen aan de werknemers. Iets waar ze een aantal jaar geleden nog niet mee te maken hadden”, vertelt Willem.

Vragen stellen in elke fase

“Uit dit voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is om in iedere fase van het ondernemen na te denken over de toekomst. Stel vragen aan je adviseur en vertel hem wat er speelt in je leven, zakelijk én privé. Alleen dan kunnen wij je het beste helpen.”

Wat is een financiële planning?

Willem legt uit: “Bij een financiële planning kijken we samen naar je huidige situatie en je wensen voor de toekomst. We brengen je verwachte inkomsten en uitgaven in kaart en schatten risico’s in. Soms blijkt daaruit dat je niet hetzelfde uitgavenpatroon kunt hanteren als je met pensioen gaat. We onderzoeken dan waar we eventueel iets kunnen veranderen. Kun je meer verdienen, minder uitgeven of misschien je bezittingen op een andere manier beleggen?”

Multidisciplinair advies

Willem: “In regio Eindhoven hebben we een multidisciplinair adviesteam van juristen, fiscalisten, accountants en estateplanners. We nemen ieder aspect van je onderneming onder de loep. En hebben we toch een specialist nodig die we niet zelf in huis hebben, zoals een beleggingsadviseur of notaris? Dan hebben we korte lijntjes met de juiste mensen in de regio.”

accon■avm regio Eindhoven

“Ons team werkt veel voor het mkb rondom Eindhoven. Van de bakker op de hoek tot grotere bedrijven met 500 man personeel. Eindhoven is het Silicon Valley van Nederland waar veel innovatieve bedrijven zich vestigen. We werken dan ook steeds meer voor internationale bedrijven. Hoe groot of klein jouw onderneming dus ook is, bij accon■avm zit je goed!” sluit Willem af.