Press "Enter" to skip to content

NIEUW LEIDERSCHAP

DE AFGELOPEN WEKEN HEBBEN WE VEEL UIT DEN HAAG GEHOORD OVER NIEUW LEIDERSCHAP. IN DE PRAKTIJK BLIJKT HELAAS DAT DIT NIET ZO MAKKELIJK TE REALISEREN IS. HIERDOOR WORDT HET EEN LOZE KREET. DAT IS JAMMER, WANT DE JUISTE LEIDERSCHAPSSTIJL KAN HET VERSCHIL MAKEN.

Wat is nu eigenlijk leiderschap? Bij leiderschap richt je jezelf op het behalen van doelstellingen, veelal op de (middel)lange termijn. Dit doe je niet alleen, je inspireert de mensen om je heen en gaat samenwerken om het beste resultaat te behalen. We kennen verschillende leiderschapsstijlen die gedurende de geschiedenis zijn ontstaan. Van autoritair/ top-down tot democratisch/ mensgericht en alle varianten die daartussen zitten.

Nieuw leiderschap gaat over faciliterend leiderschap. De basis van deze leiderschapsstijl is dat je vertrouwen hebt in je medewerkers, hen de juiste verantwoordelijkheid geeft en dat zij hun talenten en vakmanschap optimaal ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat deze leiderschapsstijl het meest correleert met aspecten als medewerkerstevredenheid, motivatie en de effectiviteit van de leider. Zeker in de huidige arbeidsmarkt zorgt dit dat je medewerkers bij je blijven werken.

Ondanks dat het bekend is dat je met faciliterend leiderschap het beste resultaat kunt behalen lukt het in veel organisaties niet om dit van de grond te krijgen. Hoe komt dit? Het begint ermee dat veel leidinggevenden de leiderschapsstijl van hun voorgangers overnemen. Dit heeft toch altijd goed gewerkt? Deze aanname zorgt ervoor dat niet iedereen het voordeel van nieuw leiderschap ziet. Of sommigen hebben al het idee dat ze nieuw leiderschap toepassen terwijl er geen consensus is over de inhoud.

Hoe begin je dan? Maak als eerste concreet wat je bedoelt met nieuw leiderschap. Wat houdt dit in, wat verwacht je van je leidinggevenden? Als dit helder is ga je de leidinggevenden hierop opleiden en begeleiden. Verandering is een proces dat tijd kost en met vallen en opstaan gepaard gaat. Echter is het zeker het resultaat waard. Na verloop van tijd zal je ervaren dat je medewerkers beter presteren omdat zij de juiste verantwoordelijkheid hebben en weten wat van hen verwacht wordt. Een bijkomend voordeel is dat je zaken los kunt laten omdat je medewerkers dit oppakken. Daardoor kun je als leidinggevende je meer richten op de lange(re) termijn in plaats van dat je brandjes aan het blussen bent.

Het ontwikkelen van nieuw leiderschap bestaat uit vier stappen. Het begint bij je persoonlijke doelen. Als je deze inzichtelijk hebt dan ga je hieraan werken en zorg je voor voortgang in de gewenste richting. Pas als je sturing geeft aan je eigen leven, kan je ook een ander leiden.

De tweede stap is het (op)leiden van de individuele medewerker. Je coacht en leidt deze op tot vakman/ vakvrouw. Met jouw aanpak zorg je dat medewerkers het beste uit zichzelf halen, initiatieven nemen en zich volledig kunnen richten op hun taken en verantwoordelijkheden. Onderling vertrouwen is essentieel voor de samenwerking tussen jou en je medewerker.

Als je individuele medewerkers vakmensen zijn dan ga je jouw team ontwikkelen. Dit is de derde stap. Je creëert een team waarin men elkaar vertrouwt en de diversiteit van de verschillende teamleden waardeert. Doordat het team elkaars sterktes en zwaktes kent, behaalt men een optimaal resultaat.

De laatste stap is het leiden van je organisatie of afdeling. Je zorgt voor een omgeving waarin zowel de werkverhoudingen als de resultaten in balans zijn. Er is een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, zodat de klant optimaal geholpen wordt. Alles is in lijn met de missie & visie van je organisatie.

Dit creëert bevlogen medewerkers én tevreden klanten. Hopelijk dat ze in Den Haag hier nu echt mee aan de slag gaan!

Met vriendelijke groet,

Marijn van der Starre